22 maig 2018

Rectificació num.compte SOCI AMPA

Al full d’inscripció que es va entregar als alumnes hi havia un error al número de compte.

El número correcte es:

 

Ingrés o transferència al compte de l’AMPA                                             ES39-0081-0436-9100-0138-4141 ………..

 Banc Sabadell: Manuel Girona 24, Castelldefels